Untitled Document

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า ปัจจุบัน ประชากรรอบๆ ตัวเรามีอัตรา การเกิดเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นทุก ดังนั้น เราคงไม่อยากเห็นคนใกล้ตัวเรา หรือคนในครอบครัวเราเป็นโรคภูมิแพ้ อันเนื่องจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัวของเรา ก็คือ ที่นอนของเรานั่นเอง ที่เป็น ต้นเหตุของการเป็นโรคภูมิแพ้ อันเนื่องจากสาเหตุสำคัญ คือ ไรฝุ่น เพราะเราจะคลุกคลีอยู่กับ การนอน บนที่นอนของเราอย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมงต่อวัน ทางทีมงานของเรา จึงเห็นความสำคัญของการเกิดโรคภูมิแพ้ จากไรฝุ่นมากขึ้น จึงจัดทีมงานที่มีความชำนาญ ทางด้าน การกำจัดไรฝุ่น ซึ่ง มีข้อมูล และการฝึกอบรม มาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง รับรองจากสหัฐอเมริกา เพื่อตอบสนองการกำจัดไรฝุ่นบนที่นอนของท่าน ให้หมดไป ซึ่งเป็นการป้องกัน สิ่งที่ก่อให้เกิด โรคภูมิแพ้ (ไรฝุ่น) จากต้นเหตุ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและ คนในครอบครัวที่คุณรัก

ที่นี้ก็คงไม่มีใครอยากจะเป็นโรคภูมิแพ้ แน่นอน เพราะค่ารักษาพยาบาลจากโรคภูมิแพ้ในแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่พอสมควร ทางทีมงานเราจึง ตะหนักถึงเรื่องนี้ โดยกำจัดไรฝุ่นจากต้นเหตุที่อยู่ใกล้ตัวคุณและคนในครอบครัวที่คุณรัก โปรดไว้วางใจให้ ทางทีมงานเรา ซึ่งถูกอบรมจนชำนาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐาน และการรับรองจากสหัฐอเมริกา เพื่อคนที่คุณรัก.....

AHAM

AHAM: AHAM ของโปรแกรมการรับรองได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระเชื่อมั่นผู้บริโภคว่าสินค้าจะดำเนินการตามที่เรียกร้องผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตขนาดห้องที่แนะนำและการลดลงของสามอนุภาคใช้ในครัวเรือนทั่วไป: ควันบุหรี่ฝุ่นและละอองเกสรดอกไม้

CRI

CRI: CRI รวมการป้องกันคุณภาพอากาศภายในอาคารของฉลากเขียวของโปรแกรมสูญญากาศที่มีมาตรฐานการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นของตราประทับของโปรแกรมการอนุมัติในการระบุแม้จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นกว่าโครงการก่อนหน้านี้ ภายใต้ตราแห่งการอนุมัติ / ฉลากเขียวโปรแกรมสูญญากาศ, ผู้ผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและจะได้รับรางวัล

AAFA

AAFA: มาตรฐานการรับรองใช้อัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการได้รับการยอมรับและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินเครื่องดูดฝุ่นสำหรับความสามารถในการลดการใช้วัสดุที่เป็นภูมิแพ้และระคายเคือง

AAFA

ผลิตภายใต้สิทธิบัตรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ?(สวทช.) สเปรย์กำจัดไรฝุ่น เลขที่คำขอ 0801005026 และ 0801005027

AAFA

ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) เป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของ?ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

AAFA

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลง และควบคุมการผลิตโดย ทีมงานเภสัชกร